• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Számmisztika

"Aki másokat ismer, az bölcs; aki önmagát ismeri, az megvilágosodott." Lao-Ce

Egy ősi mondás szerint minden a számokban rejtőzik.

SzámmisztikaA számmisztikában -és más tudományágakban is, pl.: az asztrológiában- típusokat állítunk fel, és bizonyos ismérvek szerint soroljuk be az embereket egy-egy típusba. Ezt nevezzük "tipizálásnak", de a tipizálás nem jelent merev értelemben vett kategorizálást. Ez egy nagyon fontos axiómája a számmisztikának. Hiszen személyiségünk rendkívül összetett.
Senkit sem lehet egy "tiszta" típusba sem beleerőltetni, jellemünk sokszínûségét nem lehet egy számmal, illetve egy típussal leírni.

A számmisztika feladata, hogy az egyén jellemrajzán keresztül segítsen tudatosítani, és a felszínre hozni az illető egyéniségében rejlő értékeket.
Tárgya az emberi lélek, jellem, és sors tanulmányozása a számok szimbolizmusán keresztül.
Hiszen a számmisztika gyakorlatilag a számokat, mint szimbólumokat használja, hogy segítségével leírjon személyiség jegyeket: belső-rejtett tulajdonságokat, illetve külső-látható jellemvonásokat egyaránt.
A számmisztika eredete: A számmisztika és az asztrológia testvértudománynak tekinthető, mert egyidejûleg és párhuzamosan fejlődtek ki a kozmológiából.
A számokhoz Naprendszerünk bolygóit rendeljük, és azok hatásait vizsgáljuk az ember életére és jellemére vonatkozóan.
Gyakorlatilag a számmisztikában az asztrológusok több ezer éves munkájának az eredményét könnyen érthető és könnyen kezelhető számokra lefordítva használjuk.

A számmisztika tagadhatatlan érdeme, hogy általa jobban megismerhetjük önmagunkat és életfeladatainkat. Ezek tudatosításával a bennünk rejlő adottságokat sikeresebben és hatékonyabban tudjuk használni.

A számmisztika több területen lehet segítségünkre:

  1. A jellemrajz az önismeretben erősíthet bennünket.
  2. Életfeladataink felvázolásával segít, hogy ne térjünk le a "számunkra kijelölt útról", s így betölthessük földi missziónkat.
  3. Az életciklusok ismeretében kiválaszthatjuk a legkedvezőbb időpontot pl.:új munkahely keresésére, ingatlan ügyekre stb.
  4. Párkapcsolatainkban is segíthet, nemcsak a másik megismerése és elfogadása, hanem konkrét tanácsokkal a békésebb légkör megteremtése érdekében. Rávilágít a párkapcsolat konfliktus csomópontjaira, és tanácsot ad azok kezelésére.
  5. A pályaválasztásban az egyén adottságaihoz, mentalitásához legmegfelelőbb munkaterület kiválasztásában segít.
  6. Cégalapítás időpontjának és a cég nevének kiválasztásában is hatékony útmutatást nyújthat, hiszen nem csak egy ember életútját jellemezheti a neve és a születési dátuma, hanem például egy cégét is.